เสื้อผ้าผู้ชายพร้อมส่ง เสื้อผ้าแฟชั่นผู้ชายพร้อมส่ง เสื้อกันหนาวผู้ชาย เสื้อกันหนาวชายพร้อมส่ง

 

 

 

                          

               ตารางเป็นเพียงไกด์ไลน์ช่วยในการเลือก size เสื้อผ้า อย่างไรก็ตามให้เพื่อความ

               แม่นยำให้วัดขนาดตัวและดูรายละเอียดขนาดของสินค้านั้นๆ ประกอบด้วยค่ะ      

               เช่น ไหล่ อก เอว เท่าไร และดูลักษณะดีไซน์ของเสื้อผ้าด้วยค่ะ ว่าท่านชอบใส่

               หลวมหรือพอดีตัว

                                      

                                                 หน่วยทีวัดในที่นี้เป็น CM

                                              2.5 CM = 1 นิ้ว โดยประมาณ